148 Ezan ve Kamet

"Kırda da olsa ezan okurken sesini yükselt! Ezan sesini işiten cin, insan, taş, ağaç ve her şey Kıyamette ezan okuyana şahitlik edecektir." [Buharî]

"12 yıl ezan okuyana Cennet vacib olur. Ezan okuması sebebiyle, her gün kendisine 50 hayır ve kameti sebebiyle de 30 hayır yazılır." [Hâkim]

"Ey Bilâl, ezanı ağır ve yavaş oku; kamette de acele et." [Tirmizî]

"Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit siz de onun söylediği gibi söyleyiniz. Sonra bana salât ve selâm okuyunuz. Çünkü her kim bana bir salât okursa, bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccüh buyurur. Sonra Allah’tan benim  için vesileyi isteyiniz. Çünkü vesile Cennette bir derecedir ki, o, Allah’ın kullarından yalnız birinden başkasına lâyık olmaz. Benim o olduğumu umuyorum. Her kim benim için Allah’tan vesileyi isterse, ona şefaatim ulaşır." [Müslim]

"Her kim ezanı işittiği zaman: (Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Seyyidina Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved’dereceter’-rafiate’l-aliye. Ve’b’ashü mekâmem-mahmû-deni’llezî veadte- hû. İnneke lâ tühlifu’l-miâd), der ise kıyamet gününde benim şefaatim ona hak olur." [Buhârî]

"Namaz için kamet getirildiğinde, sema kapıları açılır ve dualar kabul olunur." [Taberanî]

"Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan mescidden süratle çıkar, müezzin susunca, geri döner. Kamet okununca, şeytan hızlıca yine mescidden çıkar, susunca tekrar dönüp namazdaki Müslümanla nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldım diye şaşırır. Böyle yanılmalarda, nama-zın sonunda sehv secdesi yapın." [Beyhekî]