149 Camiler ve cami adabı

"Camiler Allah’ın evidir." [Hâkim]

"Allahü teâlânın en çok sevdiği yer, camilerdir." [Hâkim]

"Allah rızası için bir cami yapana, Allahü teâlâ da Cennette bir ev yapar." [Buharî]

"Camiye çocuk ve deli koymayın." [İbni Mâce]

"Mescitlerde alış veriş yapmayın" [Tirmizî, Nesaî, Ebû Dâvud]

"En üstün yerler, camilerdir. En kötü yerler de, çarşı pazarlardır." [Taberânî]

"Beş şey ibadettir: Az yemek, camide oturmak, Kâbe’ye, Mushafa ve âlimin yüzüne bakmak" [Deylemî]

"Camide gülmek, kabirde karanlığa maruz kalmaya sebeptir." [Deylemî]

"Âhir zamanda bazı kimseler, mescidlerde dünyadan konuşacaklar, dünya kelamı söyleyecekler. Onlarla beraber olmayın! Allahü teâlânın böyle kimselerle işi yoktur." [İbni Hibban]

"Camiye gelen Allah’ın misafiri olur. Allahü teâlâ da, misafirine elbette ikram eder." [Taberânî]

"Camiye devam edenin imanına şehadet ediniz." [Tirmizî]

"Namazda insanların en büyük sevap alanı, camiye en uzak olanıdır." [Buharî]

"Namaza koşarak gitmeyin." [Buharî]

"Her namaz vakti camiye giden, ya Allah yolunda istifade edeceği bir ahıret kardeşi bulur, ya güzel bir ilme, ya hidayetini artıracak veya onu sapıklığa düşmekten muhafaza edecek bir kelimeye yahut ilahî rahmete mazhar olur." [Taberânî]