150 Cemaatin önemi

"Allah’ın eli cemaat üzerindedir." [İ. Asakir]

"Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider." [İbni Asakir]

"İki kişi, bir kişiden, üç kişi, iki kişiden iyidir. O halde cemaatle birlikte olun! Allah’ın rızası, rahmeti, yardımı cemaattedir. Cemaatten ayrılan Cehenneme düşer." [İbni Asakir]

"Cemaatten bir karış ayrılan, cahiliyet ölümü ile ölmüş olur." [Buharî]

"Sürüden ayrılanı kurt, cemaatten ayrılanı şeytan kapar. Sakın cemaatten ayrılmayın!" [Tirmizî]

"Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan yirmi derece efdaldir." [Buharî]

"Ezanı duyup da cemaate gitmemek, asilik ve bedbahtlıktır." [Taberânî]

"Geceleri ibadet eden, gündüzleri oruç tutan, cemaate gelmezse Cehenneme gider." [Tirmizî]

"Cemaati terk edip evde namaz kılan, sünneti terk etmiş ve sapıtmış olur." [Müslim]

"Hastalar, çocuklar ve kadınlar olmasaydı, sabah namazı için, mazeretsiz cemaate gelmeyenlerin evlerini yakardım." [İ. Ahmed, İbni Mâce]

"Sırat köprüsünü ilk geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılanlardır." [Taberanî]

"Beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam eden kimse, Sırat köprüsünü ilk ve şimşek gibi geçenlerden olur. Allah, o kimseyi salihlerle haşreder, namazına devam ettiği her gün ve gece için de bin şehit sevabı alır." [Taberanî]