151 Beş vakit namazı camide kılmalı

"Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine hergün yüz şehid sevâbı yazılır." [İ.Nâsiruddîn]

"İlk tekbire yetişerek, kırk gün cemaatle beş vakit namaz kılana Cennet vacip olur." [Ebu Ya’la]

"Kırk gün sabah namazının ilk tekbirine yetişene iki berat yazılır: Cehennemden kurtuluş beratı ile münafıklıktan eminlik beratı." [Ebuşşeyh]

"Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır." [Müslim]

"Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirdi." [Buharî, Müslim]

"Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir." [Buharî]

"Sabahı cemaatle kılmak, yatsıdan iki misli daha faziletlidir." [İbni Huzeyme]

"Namazını mescitte kılan, evi için de bir nasip ayırsın! Çünkü Allahü teâlâ, onun evinde kıldığı namaza da sevap verir." [Müslim]

"Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine, ev halkı ile iyi geçime ve imanla ölmeye sebep olur." [İmad-ül-islam]

"Kim, Cuma günü gusleder, güzel elbiselerini giyer, güzel koku sürünür, mescide gelip cemaatin omuzlarına basmadan oturursa, bir haftalık günahları affolur." [Tergib-üs-salat]