152 Cemaatle namaz

"Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin." [Buharî]

"Her kim ezanı işittiği zaman: (Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Seyyidina Muhamme-deni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved’dereceter’rafiate’l aliye. Ve’b’-ashü mekâmem-mahmûdeni’llezî veadtehû. İnneke lâ tühlifu’l-miâd) der ise kıyamet gününde benim şefaatim ona hak olur." [Buharî, Ebû Davûd, Tirmizî]

"Mescide girince, oturmadan önce iki rekât namaz kılın!" [Buharî]

"Resulullah mescitte itikaf'a girmişti. Cemaatin Kur'anı cehri olarak okuduklarini işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi rahatsız etmeyin. Biriniz okurken diğerinin kıraatini bastırmasın." [Ebû Davûd]

"Cennete girmek için ne yapacağını soran bir zata, Peygamber efendimiz, Müezzin veya imam ol, buyurdu. O da, Yapamam, dedi. O hâlde namazını ilk safta kıl! buyurdu." [Buharî]

"Namaz kılarken daha faziletli olanlara ilk safta, ötekilere de, son safta bulunmak nasip olur." [Müslim]

"İmam olunca namazı hafif kıldırın! Cemaatin içinde, küçük,  yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi olabilir. Yalnız kılarken uzatabilirsiniz." [Buharî]

"İmam olan, Allah’tan korksun, imamlık ettiklerinin sorumlu-luğunu yüklendiğini bilsin! Eğer imam namazı eksiksiz kıldırırsa, cemaatin sevabı kadar da imama sevap verilir. Eğer eksik kıldırırsa, günahı yalnız imama olur." [Taberânî]