153 Cemaatle namaz kılarken

"Cemaatle namaz kılarken, imamın kıraati kendisinin kıraatinin yerine geçer." [Buharî, Müslim]

"İmam duada, cemaati hariç tutmasın. Hariç tutarsa onlara hıyanet etmiş olur." [Beyhekî]

"Kamet getirildiği zaman, namaza koşarak gelmeyin, yürüye-rek gelin ve sükûnete riayet edin, yetiştiğinizi (cemaatle) kılın, yetişemediğinizi tamam- layın." [Tirmizî]

"Kamet okununca, farzdan başka namaz yoktur." [Müslim]

"Resûlüllah (s.a.v.), İkamet okunduktan sonra farzdan başka namaz kılmayın! buyurdu. Orada bulunanlar, Ya Resulallah, sabah namazının iki rekat sünnetini de mi kılmayalım? diye sual edince buyurdu ki: Evet sabahın iki rekat sünnetini de kılmayın!" [Beyhekî]

"Mescide inen rahmet, önce imama, sonra sağ taraftakilere, sonra da diğer saflara gider." [Deylemî]

"İmamın arkasında durana 100, onun sağındakilere 75, solundakilere 50 ve diğer saflardakilere de 25 sevab verilir." [Şir’a]

"Allahü teâlâ, ilk saftakilere rahmet eder, melekler de ilk saftakilere dua ve istiğfar eder." [Ebû Dâvud, Nesaî, İ. Ahmed]

"En hayırlı saf, ilk saftır. Sevabı en az olan da geri saflardır." [Müslim]

"İlk safın fazileti bilinseydi, oraya geçmek için kur’a çekilirdi." [Müslim]

"Halkı incitmemek için ön safa geçmeyen, iki misli sevaba kavuşur." [Taberânî]

"Mescidin solundaki açıklığı dolduran, iki misli sevab kazanır." [Taberânî]