154 Namazın erkanı

"Allah Elçisi gece kalkınca tekbir getirerek ellerini kaldırıp derdi ki; Sübhanekellahümme ve bihamdik ve tebarake ismük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Sonra üç kez tekbir getirip üç kez Lailahe illallah ve Euzübillahisse-miilalimi mineşşeyta-nirracim min hemzihi ve nefesihi ve nefhihi, diyerek bitirirdi." [Dârimî, Ebu Davut, Nesaî, İbn Mace, Buharî, İ. Ahmet]

"Kıraati en güzel olan, Kur’anı hüzünlü okuyandır." [Taberanî]

"Ummu Hani (r. anha) anlatıyor: Ben evimin damında otururken Resulullah'ın kıraatini işitirdim." [Nesaî, İbni Mâce]

"Abdullah İbnü Ebi Kays anlatıyor: Hz. Aişe'ye, Resulullah'in geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu, sesli mi okurdu? diye sordum. Bana: Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli! diye cevap verdi." [Tirmizî, Ebû Davûd, Nesaî, Tirmizî]

"Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez." [Vesilet-ün Necat]

"Hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Rükudan, secdeden çalar." [Taberânî]

"Farz olduğunu bilerek, beş vakit farz namaza rükû, secde, abdest ve vakitlerine riayet ederek devam eden kimse Cennete girer." [Taberânî]

"Aişe (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah rükû ve  secdede iken: (Sübbûhün kuddûsün Rabbü'l-melâiketi ve'rrûh) derdi." [Müslim, Ebû Dâvûd, Nesaî]

"Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Rükuda alemlerin Rabbine tazim ediniz. Secdede ise dua etmeye çalışınız; çünkü oradaki duanızın kabul olma şansı daha fazladır." [Müslim, Ebû Dâvûd, Nesaî]