155 Namazdan sonra tesbihat ve dua

"Namazda omuz omuza sık durun! Açıklıkları kapatın ki, şeytan girmesin!" [Hâkim]

"Hak teâlâ safı sıklaştırana rahmet eder, safta boşluk bırakana gazap eder." [Nesaî]

"Farz namazı kıldıktan sonra nafile kılmak isteyen, biraz ileri veya geri çekilsin! Yahut biraz sağa sola gitsin!" [Abdürrezzak]

"Farzı unutan, imamla daha sonraki bir namazı kılarken hatırlasa, o namazını imamla kılsın, namazdan sonra, unuttuğunu kaza etsin! Sonra imamla kıldığını da iade etsin!" [Taberânî]

"Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü ekber okuyup sonra, Lâ ilâhe illallah vahdehu lâşerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr  diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da affedilir." [Müslim]

"Her namazdan sonra, üç kere, (Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) okuyanın, bütün günahları affolur." [İbni Sünnî]

"Her namazdan sonra yetmiş istiğfar okuyanın, işlediği günahlar affolur ve Cennetteki köşklerini görmeden dünyadan gitmez." [Deylemî]

"Her namazdan sonra, şu on cümleyi söyleyenin duaları kabul olur: 1- Dinim için Allah bana kâfidir. 2- Dünyam için Allah bana kâfidir. 3- (İki cihan) endişelerim için Allah bana kâfidir. 4- Haset eden için Allah bana kâfidir. 5- Bana haksızlık eden için Allah bana kâfidir. 6- Kötülük etmek isteyen için Allah bana kâfidir. 7- Ölüm anında Allah bana kâfidir. 8- Kabirde Allah bana kâfidir. 9- Mizanda Allah bana kâfidir. 10- Sıratta Allah bana kâfidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kâfidir. O'na tevekkül eder, O'na yalvarırım." [Nevadir-il Usul, Tirmizî]