158 Kimlerin namazı kabul olmaz

"Abdesti olmayanın namazı kabul olmaz. Makattan sesli veya sessiz yel çıkınca hades vaki olur, yani abdest bozulmuş olur." [Buharî]

Bazı hadislerdeki "Namazı kabul olmaz" ifadesi, namazı sahihtir, fakat namazlarından beklenen sevabı kazanamaz demektir.

"Bir bid’at ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbe-si, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur." [İbni Mâce]

"Bid’at işleyenin, orucu, haccı, cihadı kabul olmaz." [Deylemî]

"Bid’at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz." [İbni Mâce]

"Cebrail aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri, Allah için sevmedikçe ve kâfirleri Allah için kötü bilmedikçe, hiçbir ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz!" [Ey Oğul İlmihali]

"Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar sizev Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir hükümdar zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz." [İbni Mâce]

"Şarap içenlerin, tevbe etmedikçe, namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekâtlarına ve sadakalarına sevab verilmez." [Enis-ül-vaizin]

"Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz." [Tirmizî, Nesaî]

"Bir kimsede haramdan kazanılmış küçük bir parça ip olsa, o iple ve o ipin bulunduğu odada kılınan namaz kabul olmaz." [Tergib-us salat]

"Haram cilbabla kılınan namaz kabul olmaz." [Bezzar]

"Bir lokma haram yiyenin, kırk gün ibadetleri kabul olmaz." [Taberânî]