159 Diğer namazı kabul olmayacaklar

"En kötü şey, emanete riayet etmemektir. Çünkü emanete riayet etmeyenin dini yoktur. Onun namazı da, zekatı da kabul olmaz." [Bezzar]

"Kocası razı oluncaya kadar, kadının namazları ve diğer iyilikleri kabul olmaz." [Taberânî]

"Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun! Onun farz ve diğer ibadetleri kabul olmaz." [Şir’a]

"Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz." [Mürşid-ün-nisa]

"Zekât vermeyenin namazı kabul olmaz." [Taberânî]

"Kendisini istemeyen cemaate imam olanın namazı kabul olmaz." [Beyhekî]

"Saçlarını deve hörgücü gibi yapan kadının namazı kabul olmaz." [Taberânî]

"Din kardeşinin avret yerine bakanın kırk gecelik namazı kabul olmaz." [İ. Asakir]

"Farz namaz borcu olanın, nafile namazı kabul olmaz." [Dürret-ül fahire]

"Farz namaz borcu olanın nafile kılması, hamileye benzer. Doğumu yaklaş- mışken, çocuğu düşürür. Artık bu kadına, hamile de, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup, farz namazlarını ödemedikçe, nafile namazları kabul olmaz." [Zahire-i Fıkh, Fütuh-ul-gayb]

"Fal baktıran, falcıya inanmasa da, kırk gün namazı kabul olmaz" [Müslim]

"Kızını fasıkla evlendirenin duası ve ibadetleri kabul olmaz." [Şir’at-ül İslâm]