160 Namaz ile ilgili diğer bazı konular

"Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberanî]

"Beş vakit namazı terk eden, Allah’ın hıfz ve emanından mahrum olur."  [İbni Mâce]

"Namaza dururken sütre koyun! Geçmek isteyene mani olun!" [İbni Mâce]

"Bir kimse, namaz kılanın önünden geçmenin, ne kadar çok günah olduğunu bilseydi, geçmeyip, yüz yıl beklemeyi tercih ederdi." [İbni Mâce]

"Akşam namazından sonra, altı rekat kılanın günahları, deniz-köpüğü kadar da olsa, affolur." [Taberanî]

"Gaza vacibdir. Cenaze namazı da vacibdir." [Ebu Ya’la]

"Müslüman her ölünün cenaze namazını, intihar etmiş olsa da kılınız." [Deylemî]

"Cennete gidecek bir mümin ölünce, Allahü teâlâ onun cenazesini taşıyana, arkasından gidene ve onun namazını kılana azap etmekten hayâ eder." [Deylemî]

"Cenaze namazında, üç saf cemaat bulunan kimse Cennete girer." [Tirmizî]

"Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı af olur." [İAsakir]

"Şirkten uzak kırk mümin, bir müslümanın cenaze namazını kılarsa, Allahü teâlâ, muhakkak o müminlerin dualarını kabul ederek o ölüyü affeder." [Müslim, Ebû Dâvud]

"Bir cenaze kötülenince Resul-i ekrem, O cezayı hak etti buyurdu. Başka bir cenazeyi de övdüler. Ona da iyilik vacip oldu, buyurdu. Bunu övdünüz Cenneti, ötekini kötülediniz Cehennemi hak etti. Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz." [Buharî]