161 Ramazan orucu

  Ramazan orucu Allahü Tealâ'nın en önemli buyruklarından olup İslam beş şartından biri olarak bildirilmiştir.

"İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, Kâbe'ye haccetmek, zekat vermek" [Tirmizî]

"İslâm, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat ver-mek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir." [Müslim]

"Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz Abdül Kays kabîlesinden gelen-lere, yalnız Allah'a iman etmeyi emrettikten sonra: Bilir misiniz yalnız Allah'a iman etmek nedir? buyurunca, onlar, Allah ve Resûlü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, ramazan orucunu tutmak, ganimetin beşte birini vermektir, buyurdu.” [Buharî]

"Saçları dağınık biri gelip, sordu: Ya Resulallah, İslâm  nedir? Resulullah efendimiz: Günde beş vakit namaz kılmaktır, buyurdu. Tekrar sordu: Beşten fazla değil mi? Hayır, nafile kılmak isteyen kılabilir. Bir de yılda bir ay ramazan orucu vardır. Bundan başka, oruç yok mu? Nafile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de zengin için malının zekâtı vardır. Bundan fazlası var mıdır? İsteyen nafile sadaka verebilir. Adam: Vallahi bundan ne fazla, ne de noksan yaparım, dedi. Bunun üzerine Resûlüllah Efendimiz: Bunları yapan mümin, kurtuluşa erer, buyurdu." [Buharî, Müslim]

"Beş vakit namaz kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçınana, Cennetin bütün kapıları açılır, selamet ve emniyet içinde gir denilir." [Nesaî]