162 Ramazan orucunun faziletleri

"Bir kimse, İman eder, namaz kılar, zekat verir, oruç tutar ve diğer ibadetleri yaparsam, kimlerden olurum? diye sual edince, Peygamber efendimiz, Sıddık ve şehidlerden olursun, buyurdu." [Bezzar]

"Cennete götürücü ameli soran bir zata, Peygamber efendimiz, Allah’a ortak koşmayıp, farz olan namazı, zekatı ve Ramazan orucunu eda eden Cennete gider, buyurdu. O zat, Allah’a yemin ederim ki bundan fazlasını yapmam, dedi. Adam dönüp giderken Peygamber efendimiz, Cennetlik görmek isteyen bu adama baksın! buyurdu." [Buharî]

"Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır." [Nesaî]

"Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." [Buharî]

"Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer." [Deylemî]

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur." [Tirmizî, Ebû Dâvud]

"Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur." [Taberânî]

"Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır." [İbni Mâce]

"Ramazan ayı orucu on aya, Ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur." [İbni Huzeyme]