165 Sahur ve iftar yemekleri

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler." [İ. Ahmed]

"Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun!" [Beyhekî]

"Yedikleri helâl olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi; oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır." [Nesaî]

"Bir lokma olsa da sahur yemeği yiyin, çünkü onda bereket vardır." [Deylemî]

"Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir." [Ebû Dâvud]

"Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucunun arasını ayırıcı fasıla sahur yemeği yemektir." [Müslim, Ebû Dâvud, Nesaî, Tirmizî, İbni Hibban]

"Üç şey mürsellerin ahlâkındandır: İftarda acele etmek; sahuru geciktirmek ve misvak kullanmak" [Derekutnî]

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz." [Tirmizî, İbnu Mace]

"Peygamber efendimiz: Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevab verilir, buyurunca Eshab-ı kiramdan bazıları, bir oruçluyu iftar ettirecek kadar zengin olmadıklarını söylediler. Onlara ceva-ben: Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevab verilir, buyurdu." [Beyhekî]

"Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır" [V. Necat]