166 Orucun dünya ve ahıret faydaları

  Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, Ramazan ayı dışında da sık sık oruç tutar ve:

"Oruç tutun, sıhhat bulun." [Taberânî]

"Sağlığa kavuşmak için oruç tutun!" [Taberânî]

"Oruç tutan sağlıklı olur" [Taberânî]

"Aç duranın idraki artar, zekâsı açılır" [İ. Gazali]

"Oruç, iç organları inceltir. Eti eritir ve Cehennem ateşinden uzaklaştırır. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hatırına, hayaline gelmeyen Allah’ın nimetleri, ancak oruç tutana nasip olur." [Taberanî] buyururdu.  Hadislerde:

"Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı ise oruçtur. Oruç tutun, sıhhat bulun!" [İbni Mâce, Taberanî]

"Eli geniş olan evlensin, eli dar olan da oruç tutsun. Çünkü oruç tutmak şehveti sakinleştirir." [Nesaî]

"Oruç ve gece ibadeti şehveti keser." [İ. Ahmed]

"Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur" [İbni Mübarek]

"Her ay 3 gün oruç tutanın kalbinin pası temizlenir." [Nesaî]

"Oruçluyken ölen Cennete girer." [Bezzar]

"Oruçlu, yatağı üzerinde uykuda bile olsa ibadet halindedir." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, her iyiliğe, 10 mislinden 700 misline kadar sevab verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükâfatını ben veririm, çünkü kulum, benim için şehvetini ve yeme içmesini bırakmıştır, buyurdu" [Buharî] buyruldu.