167 Nafile oruçlar

"Kolay bir din ile gönderildim. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Et yiyin, hanımlarınızla mübaşeret edin! Oruç da tutun! Tutmadığınız günler de olsun! Namaz da kılın! Uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum." [Taberanî]

"Her ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevabdır." [Buharî]

"Kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutan, bütün yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur." [Nesaî]

"İbrahim aleyhisselam, her ayda 3 gün oruç tuttu. Allahü teâlâ da ona ömrü boyu oruç tutmuş gibi sevap verdi ve ömür boyu sanki yiyip içmiş gibi kuvvet, zindelik verdi." [Beyhekî]

"En faziletli oruç, Davud aleyhisselamın orucudur. O, bir gün tutar bir gün yerdi." [Müslim]

"Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de, amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim." [Tirmizî]

"Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum." [Müslim, Ebû Davûd, İ. Ahmed]

"Ebu Ümame (r.a.) anlatıyor: Dedim ki: Ya Resulallah, bana hayırlı bir amel tavsiye eder misiniz?  Resulullah (s.a.v.), Oruç tut, çünkü oruca denk bir ibadet yoktur, buyurdu. Tekrar sordum: Bana güzel bir iş yapmamı tavsiye eder misiniz? Oruç tutmaya bak. Çünkü Allah yanında onun kadar sevaplı bir ibadet yoktur, buyurdular." [Nesâi]

"Kadın, kocasından izinsiz (nafile) oruç tutamaz." [Buharî, Müslim]

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahü teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar." [Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî, İbni Mâce]