168 Din kardeşi için nafile oruç bozulur

"Din kardeşinin hatırı için nafile orucu bozana, bin günlük oruç sevabı yazılır. Bu orucu kaza edince de, iki bin günlük sevap yazılır." [Şir’a şerhi]

"Oruçlunun yanında oruçsuzlar yiyince, melekler oruçluya dua eder" [Tirmizî]

"Oruç, içinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak ona Cennet meyvelerinden yedirir ve sularından içirir." [Kenzü´l-Ummal]

"Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir." [Taberânî]

"Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bingünahı affolur" [İbni Ebi Şeybe]

"Şu üç kişiden kalem kaldırılır: Uyuyan kimse uyanana kadar, çocuk büluğa erene ve deli olan iyileşinceye kadar." [Ebû Dâvud]

Kalem kaldırılır demek dini sorumluluğu yoktur, demektir.

"Sadaka-i fıtrı, küçük büyük, zengin fakir herkesin vermesi gerekir." [Ebû Davûd]

"Ramazan orucu, gökle yer arasında durur. Sadaka-i fıtr verilince yükselir." [Ebu Hafs]

"Fıtır sadakası, oruçlunun, uygunsuz sözlerinden hâsıl olan günahları temizler." [Beyhekî]

"Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir." [Ebû Davûd]

Fıtır Sadakası, Ramazan Bayramından önce ödenmelidir.