169 Zekat

  Fakir ve ihtiyaç sahiplerine Zekat ödemek, mal ile yapılan ibadetlerinden biri olup İslam'ın şartlarındandır. İslam'ın Şartlarını bildiren hadisler Namaz ve Oruç bahislerinde verildiğinden burada ayrıca verilmeyecektir.

"Ben, Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaş-makla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar, İslâm’ın gerektirdiği haklar ise bunların dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir." [Buharî, Müslim]

"Müşrikler Lailahe illallah deyinceye, namaz kılıncaya ve zekât verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum." [Buharî]

"Allah’a ve Resulüne inanan, zekât versin!" [Taberânî]

"En faziletli ibadet namaz, sonra zekâttır." [Taberânî]

"Malın temizlenmesi için, zekat farz kılındı." [Hâkim]

"Zekâtı verilen mal, kenz (biriktirilmiş, istif edilmiş, stok edilen mal) değildir." [Ebû Dâvud, Taberânî, Hâkim, Hatib, Münavi]

"Zekatını veren, misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kimse, cimri sayılmaz." [Taberanî]

"Zenginlerin zekâtı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allahü teâlâ  fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir." [El-Askeri]

"Malda zekâttan başka hak yoktur." [Ahkâm-üs-sultaniyye]

"Hastayı sadaka ile, malı zekat ile koruyun!" [Deylemî]

"Zekâtını vererek mallarınızı zarardan koruyunuz!" [Hâkim]