170 Zekatı verilmeyen mal

  Zekat, zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Bu hak ödenmediği zaman o mal kul hakkıyla kirlenir. Kul hakkıyla kirlenmiş bu malın sahibi çeşitli sıkıntılara maruz kaldığı gibi mal da çeşitli şekillerde zarar görür. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur." [İbni Mâce]

"En faziletli amel, namazdan sonra, zekâttır." [Taberanî]

"Zekât vermeyenin namazı kabul olmaz." [Taberânî]

"Zekat vermeyen, temiz malını kirletir." [Taberânî]

"Zekat vermeyene, Allah lanet eder." [Nesaî]

"Zekat vermeyen, kıyamette ateştedir." [Taberânî]

"Zekat vermeyen, kıtlıklara maruz kalır." [Taberânî]

"Zekatını veren, o malın şerrinden korunur." [Beyhekî]

"Zekatı verilmeyen mal, kara veya denizde telef olur." [Taberâ-nî]

"Zekat vermeyen toplum, rahmetten mahrum kalır." [Taberânî]

"Zekât verilmezse yağmurlar yağmaz olur." [Beyhekî]

Zekatı kabul görmeyenler:

"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Onun namazı da, zekâtı da kabul olmaz." [Bezzar]

"Şarap içenlerin, tevbe etmedikçe, namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekâtlarına ve sadakalarına sevab verilmez." [Enis-ül-vaizin]

"Ey ümmetim! Beni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekâtı, Allahü teâlâ kabul etmez" [Fâideli Bilgiler]