173 Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez?

“Ne zengine, ne de normal şekilde (çalışabilecek) güce sahip kimselere zekât helâl olmaz.” (İbn-Mâce, Nesaî]

"Vedâ Haccında Hz. Peygamber, zekât dağıtırken iki adam O'nun yanına giderek kendisinden zekât istediler. Resûlullah (s.a.v.) gözlerini bu iki kişiye dikerek, onları güçlü - kuvvetli görünce: "Dilerseniz size (zekâttan) vereyim, fakat zekâtta ne zenginin, ne de çalışabilecek güce sahip kimselerin hakkı yoktur", buyurdu". (Ahmed b.' Hanbel)

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Her kim başkasına muhtaç olmayacak kadar yiyeceği bulunduğu halde dilenirse,  Cehennem ateşinden başka bir şey dilenmez." Ashab: Yâ Resûlullah! Yetecek kadar yiyeceğin ölçüsü nedir? diye sordular. Hz. Pey-gamber: “Sabah akşam yiyeceği kadar", buyurdu. (Şevkânî)

"Kimin 40 dirhem parası veya bu para karşılığında malı bulunduğu halde isterse, ihtiyacı olmadan istemiş olur." (Abd'ur-Rahan el-Bennâ)

“Her kim ihtiyacı olmadığı halde başkasından yardım dilenirse, Kıyâmet günü yüzünde yırtık izleri ve tırmalanma belirtileri olduğu halde Allah'ın huzuruna gelecek". Kendisine: Ya Resülullah (istemeyi yasak kılan) Zenginliğin ölçüsü nedir? diye sorulunca da: "50 dirhem (160 gr.) gümüş para, yahut bu değerde altındır", cevabını verdi. (Ebû Dâvud)

"Şu beş Müslüman zengin zekat alabilir: 1- Allah yolunda cihad eden, 2- Zekat toplamakla görevli olan, 3- Borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, 4- Kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan. 5- Fakir, aldığı zekatı zengine hediye ederse, zengin bunu alabilir." [Ebû Dâvud]

"İlim öğrenmekte olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekat vermek caizdir." [Cami-ul-fetava]