174 Hac ve umre

  Değerli okuyucularım, İslam'ın beş esasından biri de Kâbe'ye haccetmektir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, Kâbe'ye haccetmek, zekat vermek" [Tirmizî]

Haccın ve umrenin bazı faziletleri:

"Hac, suyun kirleri temizlediği gibi, günahları yok eder." [Taberânî]

"Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder." [Beyhekî]

"Kabul edilmiş bir hac, o yıl ki hatalara keffarettir. " [Ahmed İbni Hanbel]

"Haccedip, kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan, anasından doğdu- ğu günkü gibi günahsız olur." [Buharî]

"İki umre, aralarında yapılan günahlara keffarettir." [Ahmed İbni Hanbel]

"Hac yapanların, duaları kabul olur." [Taberanî]

"Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala veril-diği gibi yediyüz misli sevap verilir." [Beyhekî]

"Hacı, fakirleşmez." [Bezzar]

"Hacceden zenginleşir." [Hâkim]

"Hac yolunda ölene, kıyamete kadar hac sevabı yazılır." [Ebu Ya’la]

"Hacca giderken veya gelirken ölenin, bütün günahları affolur. O kimse, hesaba çekilmeden ve azap görmeden Cennete girer." [İsfehanî]