175 Haccın şartları ve rükünleri

  Haccın farz olması için o kişinin, müslüman, akıllı, ergin, hür, sağlıklı olup kendisi ve iyalinin geçimini sağlayacak ve hacca gidip gelebilecek kadar bir zenginliğe sahip olması, ayrıca yol güvenliğinin bulunması gerekir. Kadınlar yanlarında mahremi olmadan hacca gidemezler. Hac, ihramlı olarak, Arafat ve Kâbe gibi özel yerlerde, belli vakitlerde yapılır. Haccın rükünleri ikidir: Arafatta vakfeye durmak, ve Kâbe'yi tavaf etmek. Hadis-i şerif-lerde buyruldu ki:

"Kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez." [Bezzar]

"Kocası veya mahremi olmayan müslüman bir kadının hacca gitmesi helâl olmaz." [Taberanî]

"Hac için, hac aylarında ihrama girmek sünnettir." [Buharî]

"Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden, büyük günaha girmiş olur." [Hatib]

"Beytullah’ı tavaf etmek, namaz kılmak gibidir, abdestli olmak lazımdır." [Tirmizî]

Kâbeye bakmak ibadettir.

"Kâbe’ye, ana babanın yüzüne ve Mushaf’a bakmak ibadettir." [Ebû Davûd]

"Beş şey ibadettir: Az yemek, camide oturmak, Kâbe’ye, Mushafa ve âlimin yüzüne bakmak" [Deylemî]

Mümin, hürmet bakımından Kâbe'den daha kıymetli.

"Ey Kâbe, ey Beytullah, seni Allahü teâlâ, şerefli, mükerrem ve muazzam kıldı, fakat mümin, hürmet bakımından senden daha kıymetlidir." [Taberânî]

"Hacer-i Esvede elini süren, rahmânın eline elini sürmüş gibi olur." [İbni Mâce]