176 Kabr-i şerifi muhakkak ziyaret etmeli

  Hac ve Umre için hicaza giden mutlaka Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin kabrini ziyaret etmelidir.  Rasulullah buyurdular ki:

"Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur." [Taberanî]

"Sırf beni ziyaret etmek için gelen, kıyamette şefaatimi hak etmiş olur." [Taberanî]

"Hac edip de, beni ziyaret etmeyen, beni incitmiş olur." [Dare Kutnî]

Ölmüş ana-babası adına hac edenlerin sevapları:

"Ölmüş ana-babası namına hac eden, bu hac hem kendisi, hem de ana-babası için kabul edilir ve ana-babasının ruhuna müjde verilir." [Dâre Kutni]

Ramazan'da umre tıpkı hac gibi:

Bir kadın Resulullah (s.a.v.)'a gelerek: Ben haccetmek için hazırlık yapımştım. Bana bir mani arız oldu ne yapayım? dedi. Cevaben: Ramazan'da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir, buyurdu." [Ebû Dâvud]

Yeryüzündeki en hayırlı su:

"Yeryüzündeki en hayırlı su, Zemzem suyudur. O açlığı giderir ve hastalıklara şifadır." [İbn Mâce]

"Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah korur." [Hâkim]

"Abdullah ibni Mübarek hazretleri; Resulullah, (Zemzem, içildiği niyete göre faydalı olur) buyurduğu için ben de kıyamet günü susuzluktan kurtulmak için zemzem içiyorum, derdi." [İbni Mâce]