177 Kurban kesmek

"Kurban kesmek, atalarınızdan İbrahim’in sünnetidir." [Hâkim]

"Cimrilerin en kötüsü kurban kesmeyendir." [S. Ebediyye]

"Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelme- sin!" [Hâkim]

"Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır." [Taberanî]

"Kurbanların en iyisi boynuzlu koçtur." [İbni Mâce]

"Kurbanlarınız, semiz olsun. Onlar, Sırat’ta bineklerinizdir." [Zâd-ül mukvin]

"Ya Fatıma, kurbanının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlasıyla, geçmiş günahların affedilir." [İbni Hibban]

"Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır." [Hâkim]

"Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca, size sevap vardır. Kanının her damla- sı kadar mükâfat vardır. O, sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun!" [İbni Mâce]

"Kurban bayramında yapılan amellerden, Allahü teâlâ katında, kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden, Allahü teâlâ onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!" [Tirmizî]

"Kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin! Çünkü hiçbir Müslü-man yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi, kıyamette kendi mizânına konan sevabı olmasın!" [Deylemî]

"Kesilen kurban Kıyamette, etiyle, kanıyla, 70 kat büyüyerek mizana konur." [İsfehânî]