178 Kandilller, bayram gün ve geceleri

  Kandiller, bayram gün ve gecelerinden gafil olmamalıdır

"Bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere: İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir? diye sorar. Melekler de: Ücretini almaktır, derler. Allahü Teâlâ da: Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm, buyurur." [Beyhekî]

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." [İ. Asakir]

"Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat gecesi ve Arefe gecesi." [İsfehanî]

"Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez." [İbni Mâce]

"Allah indinde günlerin seyyidi Cuma'dır. O, Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinden de kıymetlidir." [Buharî]

"Cuma günü, bayram günlerinden, Arefe ve Aşure gününden daha kıymetlidir." [Tergib-üs-salat]

"Ümmetimin bayramları içinde, Cuma'dan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz, Cuma günü dışındaki bin rekâttan efdaldir." [Deylemî]

"Günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır." [Riyad-un-nasıhîn]

"Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır." [Ey Oğul İlmihali]