179 Küçücük bir günahtan kaçınmak

  Değerli okuyucularım, Rabbimizin haram kıldığı, yasakladığı işlerden, günahlardan sakınmak, ibadet ve taat yapmaktan daha önemlidir. Rasalullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Küçük bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir." [Rıyad-un-nasıhin]

"Kötülük yapmaktan sakınmak bir sadakadır." [İbni Ebiddünya]

"Hep iyilik eden, kötülük yapmaktan uzak duran kimseye müjdeler olsun!" [Buharî]

"Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından efdaldir." [Deylemî] buyurdu.

Hiçbir günahı küçük görüp hafife almamalıdır. Allahü Tealâ'nın gadabı günahlar içinde saklıdır.

"Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur." [İ. Asakir]

"Günahların küçük görüneninden sakının! Bunlar toplanınca sahibini helak eder. Bu şuna benzer ki, bir kavim bir vadiye iner, çerçöp, odun, ne bulurlarsa toplayıp getirirler. Böylece koca bir yığın olur. Bunu yakıp ateşinde yemek pişirirler. İşte, küçük görünen günahlardan hesaba çekilen de, helak olur." [Taberanî]

"Pervasızca günah işleyen mümine Allahü teâlâ gazap eder." [Ukaylî]

Büyük günahlardan ise kesinlikle uzak durulmalıdır. Bunlar pişman olup tevbe ve istiğfar etmeden, kaza ve kefaretleri ödenme-den, içinde kul hakkı var ise hak sahibi ile helallaşmadan affolunmazlar. Günahlardan uzak durmak müminin imandaki samimiye- tinin göstergesidir. Bu tür samimi iman sahipleri hakkında da:

"Haramdan sakınan kimseyle oturmak ibadettir." [Deylemî]

buyruldu. İstişare edilirken de bu tür kişilerle istişare etmelidir.

"Haramdan sakınanla, istişare etmek sadakadır." [Deylemî]