180 Bazı büyük günahlar

  Büyük günahlar hakkında Rausullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Şu yedi büyük günahtan kaçının: Allah’a şirk koşmak, Büyücülük, Katillik, Harpten kaçmak, Yetim malı yemek, Faizcilik, Namuslu kadına iftira etmek." [Taberânî]

"En büyük günah, katillik, ana babaya zulüm, yalan yere şâhitliktir." [Deylemî]

"En büyük günah, Allaha şirk koşmak, ana babaya isyan ve yalandır." [Müslim]

"Şirkten sonra en büyük günah zinadır." [İbni Ebiddünya]

"Yedi büyük günahtan biri faiz yemektir." [Bezzar]

"Yalan yere yemin büyük günahtır." [Buharî]

"Ana-babaya karşı gelmek büyük günahtır." [Buharî]

"Avret yerlerini açmak büyük günahtır." [Hâkim]

"En büyük günah, içki içmektir." [Taberânî]

"Zina eden, şarap içen ve hırsızlık eden o anda mümin değildir." [Buharî]

"En büyük günah, haksız yere, bir Müslümanın malını almaktır." [Taberânî]

"En büyük günah, faiz, iffetli kadına iftira, yetim malı yemektir." [Taberânî]

"Şu iki zaif hakkında Allahtan korkun! Dul kadın ve yetim çocuk." [Beyhekî]

"Livata yapan mel’undur." [İ. Ahmed]

"Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremez." [Taberânî]