181 Çalgı, oyun, eğlence nifak kaynağı

"Şarkı, oyun ve eğlence kalbde nifakı büyütür. Nasıl ki su otu büyütüyorsa. Allah'a kasem ederim ki, Kur'an ve zikir de kalbde imanı büyütür, tıpkı suyun otu büyütmesi gibi." [Ramûz el-Ehadis]

"Siz, çalgı ve şarkı dinlemekten sakınınız. Zira o ikisi, suyun sebzeyi bitirmesi gibi, kalbde nifakı yeşertir." [Ramuz el-Ehadis]

"Oyunla meşgul olan el ve kalblere, boş ve batıl sözlere yazıklar olsun!" [Beyhekî]

"Satranç, tavla ve benzeri haram olan oyunları oynayanlara rastladığınız zaman, selam vermeyin! Selamlarını da almayın!" [Deylemî]

"Musiki, kalbde nifak hasıl eder." [Beyhekî]

"İlk teganni eden şeytandır." [Taberanî]

"Nimete kavuşunca çalgı çalmak, Allah'ın gazabına sebep olur." [Deylemî, Bezzar]

"Çalgıcılar çoğalınca, bela zuhur eder." [Tirmizî, Ebû Davûd, İbni Mâce, İ. Ahmed]

"Kıyamet yaklaştığında, çalgı her yere yayılır, güvenlik güçleri çoğalır." [Beyhekî]

"Ümmetimden bazıları, içkilere başka isim vererek içerler. Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler. Allahü teâlâ, onları yerin dibine batırır." [İbni Mâce]

"Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı." [Begavi]