183 Din, güzel ahlâktır

  Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz güzel ahlak hakkında buyurdu ki:

"Din, güzel ahlâktır." [Deylemî]

"İktisat geçimin yarısıdır. Güzel ahlâk da dinin yarısıdır." [Hatîb]

"En iyiniz, ahlâkı en güzel olanınızdır." [Buharî]

"Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlâkça en iyi olanıdır." [Tirmizî]

"Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." [Beyhekî]

"Güzel ahlâk, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlâk ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar." [İbni Hibban]

"Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlâkı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur." [Taberânî]

"Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlâk, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm." [Nesaî]

"İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır." [İbni Ebiddünya]

"Güzel ahlâk, gelmeyene gitmek, vermeyene vermek ve zulmedeni bağışla- maktır." [Taberanî]

"Güzel ahlâk, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir." [Beyhekî]

"Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mah- rum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır." [İ.Ebiddünya]