184 Geçimsiz insanda hayır yoktur

  İnsanları güler yüz ve tatlı dil ile memnun etmeye çalışmalıdır.

"Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Öyle ise onları güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnun etmeye çalışınız!" [Hâkim]

"Selam verirken gülümseyen, sadaka sevabına kavuşur." [İ.Ebiddünya]

"İmanı en kuvvetli mümin, güzel ahlâklı olandır. Yanına herkes kolayca yaklaşır, geleni gideni çok olur. Herkesle iyi geçinir. Çevresi ile iyi geçinemeyen de hayır yoktur." [Taberanî]

"Kaba kimseye nazik davranan, zulmedeni affeden, mahrum edene ihsan eden, uzaklaşana yaklaşan yüksek derecelere kavuşur." [Bezzar]

"Bir kimse, senin ayıplarını söyleyerek seni kötülerse, sen de onun aybını söyleyerek kötülemeye çalışma! Bunun sevabı senin, vebali de kötü söz söyleyenindir." [Nesaî]

"Müslümanlara eza cefa yapmayın, onları çekiştirip ayıplamayın ve onların hata yapmalarını arzulamayın!" [İbni Hibban]

"Cömert ve güzel ahlâklı bir genç, Allah katında kendisini ibadete vermiş cimri ve kötü huylu bir ihtiyardan daha üstündür." [Deylemî]

"Her dinin bir ahlâkı vardır. İslamiyet’in ahlâkı da hayadır." [İbni Mâce]

"Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk dilerim." [Harâiti]

"Ya Rabbî, sıhhat, âfiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine razı olanlardan eyle!" [Taberanî]