185 Yumuşak huylu olmak (Rıfk ve Hilm)

  Müslümanın temel niteliklerinden birisi de rıfk ve hilm sahibi olması, yani insanlara karşı nazik, dostça, yumuşak ve gönül alıcı davranmasıdır. Rasulü Ekrem hazretleri buyurdu ki:

"Rıfk (yumuşak huyluluk), hikmetin başıdır" [Haraiti]

"Allahü teâlâ refiktir her işte rıfkı sever" [Buharî]

"Rıfkı olmayanın hayrı yoktur" [Müslim]

"Rıfk ile bereket hasıl olur" [Taberanî]

"Rıfktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur" [Müslim]

"Mümin vakarlı ve yumuşak olur." [Beyhekî]

"Mümin öyle yumuşaktır ki, yumuşaklığından dolayı ahmak sanılır" [Beyhekî]

"İnsanlara kolaylık ve rıfk gösteren, Cehenneme girmez." [Tirmizî]

"Rıfk, insana ziynet verir, kusurlarını giderir" [İbni Hibban]

"Rıfk sahibi olan, dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşur" [Tirmizî]

"Allahü teâlâ refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder. Başkalarına vermez." [Müslim]

"Allahü teâlâ, hilmi (yumuşak huylu olmayı) sever" [Taberanî]

"Hilm sahibi olmak Peygamberlerin sünnetidir" [Beyhekî]

"Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur." [İbni Hibban]