186 Yumuşak huyluya cehennem haram

"Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez." [Taberânî]

"Kendisine yumuşaklık verilene dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir." [Tirmizî]

"Yumuşak olan, kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır." [Tirmizî]

"Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümindir."  [Tirmizî]

"Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak, şeytanın yoludur. Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır." [E. Ya'la]

"Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever." [İsfehanî]

"Saygısızlık edene yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp, sormayan ahbabını, akrabasını gözeten, Cennette yüksek derecelere kavuşur." [Taberanî]

"Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir." [Müslim]

"İlim, öğrenmekle; hilm de gayretle hasıl olur." [Berîka]

"Emr-i marufu ancak rıfk sahibi fakihler yapar" [İGazali]

"İlim ve sekîne sahibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz. İlim ile kibirlenmeyiniz." [Berîka]

"Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!" [İ. Neccar]