187 İnat, münakaşa ve mücadele

  Değerli okuyucularım, inat, münakaşa ve mücadele toplumda birçok fitnenin kaynağı olup kişiler arasındaki sevgiyi yok eder. İnsanların hak ve hakikati görmelerine engel olur. O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz bu tür davranışları yasaklamıştır.

"Bilmediği bir hususta inat edene, inadından vazgeçene kadar Allahü teâlâ gadap eder." [İ.Ebiddünya]

"Allahü teâlânın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmemek için inat gösterendir." [Buharî]

"Hakkı söyleyen kimse, küçük, büyük veya hoşlanılmayan bir kimse de olsa kabul et, batılı da reddet!" [Deylemî]

"Fitnesinden emin olunmayan mücadeleyi terk ediniz." [Taberanî]

"Allahü teâlâ, mücadelede ısrar edeni sevmez." [Buharî]

"Mücadelede ısrar edenler hariç, hiç kimse, hidayete kavuştuktan sonra sapıtmaz." [Beyhekî]

"Mücadele ve münakaşayı terk edin, çünkü iki taraftan birinin söylediği yanlıştır. Neticede iki taraf da günaha girer." [Ramuz]

"Bırakın tartışmayı! Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur, tartışma zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem." [Taberanî]

"Konuşurken itiraz etmeyene veya haklı olduğu halde, münakaşayı terk edene, Cennette bir köşk verilir." [Taberanî]

"Haklı da olsa, münakaşayı terk etmeyen, hakiki imana kavu-şamaz." [İbni Ebiddünya]