190 Öfkelenme

  Değerli okuyucularım, ona buna öfkelenip durmak, elbette bir mümine yakışan bir şey değildir.  Atalarımız öfke ile kalkan, zararla oturur, demişlerdir. Her öfkenin sonunda mutlaka maddi veya manevi bir zarar oluşur. Hadıs-i şeriglerde buyruldu ki:

"Öfkelenmek imanı bozar." [Beyhekî]

"Dünya işi için üzülen Allah'a karşı öfkelenmiş olur." [Taberânî]

"Yiğitlik, pehlivanlık hasmını yenen değil, öfkesini yenendir." [Buharî]

"Kim Allah rızası için öfkesini yenerse, Allahü teâlâ da ondan azabını def eder." [Taberanî]

"Öfkesini yeneni, Allahü teâlâ korur ve düşmanını ona boyun eğdirir." [Buharî]

"Öfkelenen, dilediğini yapmaya gücü yettiği halde, yumuşak davranırsa, Allahü teâlâ da onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur." [İbni Ebiddünya]

"Sinirlenen, ayakta ise otursun. Öfkesi geçmezse yan yatsın." [Ebû Davûd]

"Öfke, şeytandandır. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Öfkelenince abdest alın!" [Ebû Davûd]

"Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever." [İsfehanî]

"Çocuğun öfkeli olması,  Kıyamet alametlerindendir." [Ramuz el-Ehadis]

"Allahü teâlâ, affedeni affeder. Öfkesine hâkim olanın mükâtıftını verir. Musibete sabredene kaybettiklerini verir. Sabredenin sevabını kat kat fazla verir. Başkasını alaya alanı rezil eder." [Beyhekî, İbni Asakir]