192 Dünya ve ahıret sevgisi

  Dünya ve ahıreti için çalışmalı, fakat dünyaya ve dünyalık şeylere sevgi beslememelidir. Mümin kişi, kalbinde Rabbinin sevgisinden başka şeylere fazla yer vermemelidir.

"Dünya için, dünyada kalacağın kadar, ahiret için, ahirette kalacağın kadar çalış!" [Eyyühelveled]

"Dünyayı seven, ahiretine zarar verir. Ahireti seven, dünyasına zarar verir. O halde, devamlı olanı, geçici olana tercih etmelidir." [Beyhekî]

"Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti, dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur." [Deylemî]

"Ateşle su bir kapta bulunamayacağı gibi, dünya ve ahiret sevgisi de bir müminin kalbinde birlikte bulunmaz." [Risale-i Münire]

"Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir." [Tirmizî]

"Ahireti isteyip onun için çalışan, geçim sıkıntısı çekmez, zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar. Dünyayı taleb edip onun için koşan geçim darlığı çeker, fakir olarak sabah-lar, fakir olarak akşamlar." [İbni Neccar]

"Dünyaya meyledenin emeli uzun olur, sonunu getiremez, bitmez tükenmez ihtiyaca düşer; öyle bir meşgale kaplar ki mihnetinden kendini kurtaramaz." [Deylemî]