193 Dünya, ahirete tercih edilirse

"Lailahe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça, Allahü teâlânın gazabından ve azabından kurtulur. Dini bırakıp dünyaya sarılırsa, Allahü teâlâ ona, Yalan söylüyorsun, buyurur." [Hâkim]

"Ahiret, dünyaya tercih edilince, Lailahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, Lailahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ: Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin, buyurur." [Beyhekî]

"Allah’ın emrini aziz et, Allah da seni aziz etsin!" [Deylemî]

"Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebilillah kılıç vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, Allahü teâlâ şehid sevabı verir." [Ebu Nasr, Deylemî]

"Gafil olduğu halde, gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşinde iken, o dünyanın peşinde koşar. Rabbi kendinden hoşnut olup olmadığını bilmeden kahkaha ile gülene de şaşılır." [Ebu Nuaym]

"Dünya malından ayrılınca üzülmek, buna kavuşunca sevinmek ve azgınlık yapmak, insanı Cehenneme götürür." [Tirmizî]

"Allah’tan utanın! Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybet- meyin! Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın; ihtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın!" [Beyhekî]

"İtibarlı birine, dünyalık için, tevazu gösteren, rahmetten uzak kalır." [Deylemî]

"Herkese dünyalıktan nasibi neyse, o şeyler ona kolaylaştırılır." [Hâkim]