194 Hatalaın başı, dünyaya düşkünlük

"Dinde kendinizden yukarıda olana bakın, aşağı olana bakmayın, yoksa kendinizi beğenip, helâk olursunuz. Dünyalık husu-sunda da, kendinizden yukarıda olana bakmayın, yoksa nankörlük edersiniz. Kendinizden aşağı olana bakın ki nimete şükredesiniz." [Ey Oğul İlmihali]

"Ahiret isteğine kolayca kavuşursan, dünya arzularına da kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hal üzeresin. Bunun tersi olursa kötü haldesin!" [Beyhekî]

"Allahü teâlâ, ahiret için çalışana dünyayı verir, fakat dünya için çalışana, ahireti vermez." [Deylemî]

"Dünya, ahiret adamlarına haram, ahiret de, dünya adamlarına haramdır. Dünya ve ahiret ise Ehlullaha haramdır." [Deylemî]

"Allah rızasını kazanmak, ahiret azığını temin etmek için, dünya ne güzel yerdir." [Hâkim]

"Mal-makam sevgisi, suyun sebzeyi büyüttüğü gibi, kalbde nifakı büyütür." [İ. Gazali]

"Dünya sevgisi bütün hataların başıdır." [İmam-ı Münavi, Beyhekî, İmam-ı Rabbani]

"Dünyaya düşkün olmak, günahların başıdır" [Beyhekî]

"Dünya melundur." [İbni Mâce]

"Dünyada yalnız Allah için ihlasla yapılan şeyler kıymetlidir." [Berika]

"En yararlı iş, dünyadan ayrılırken dilinin Allah’ı anmakla uğraşmasıdır." [Suyuti]

"Allah’ım, sana kavuşana kadar dünyadan ihtiyaç bağlarımı kopar." [Ebu Nuaym]