195 Allah korkusundan ağlamak

  Rasulullah (s.a.v.) efendimiz buyurdular ki:

"Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız" [Buharî]

"Eğer Cennet ve Cehennemi görseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Müslim]

"Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." [Müslim]

"Ağlayın, ağlayamazsanız, kendinizi zorlayın, hüzünlenin! Kıyametteki azabın dehşetini bilseniz, ayakta duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar, sesiniz kısılıncaya kadar ağlarsınız." [Buharî]

"Allah korkusundan ağlayan, Cehenneme girmez." [Nesaî]

"Allah korkusuyla ağlayan göze, Cehennem ateşinin dokunması haramdır." [Nesaî]

"Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!" [Tirmizî]

"Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korku- suyla, bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır." [İsfehanî]

"Cenab-ı Hak, yemin ile buyuruyor ki: Dünyada benden korkarak ağlayan hiç kimse yoktur ki, onu Cennette ebedi güldürmüş olmayayım!" [Beyhekî]

"Her mümin dağlar kadar günah ile mescidimizde bulunsa, ağlayan şu kişinin hürmetine oradakilerin hepsinin günahları affolur. Çünkü melekler: Ey Rabbi- miz, ağlayanları, ağlamayanlara şefaatçi kıl! derler." [Beyhekî]