196 Zerre imanı olan Cehennemde kalmaz

"Kalbinde zerre kadar imanı olan Cehennemde kalmaz." [Buharî]

"Cehennemde günahkârlar, imanlarının bozukluğu kadar, azap çekerler." [Hâkim]

"Allahü teâlâ iman sahiplerine, Cehennemde, günahları kadar azap eder. Sonra imanları sebebiyle ebedî olarak Cennete sevk eder." [Ebu Nuaym]

"Cehennemden uzaklaşıp Cennete girmek isteyen, son nefesinde kelime-i şehadeti söylesin ve kendisine yapılmasını sevdiği şeyleri başkalarına yapsın!" [Müslim]

"Kıyamet gününde Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulur." [Buharî, Müslim]

"Sırat köprüsü, Cehennemin üzerinde, Cennete giden yoldadır." [Hatîb]

"Cehennem ateşi, Sırattan geçen müminlere: Ey mümin, tez geç, senin nurun nârımı söndürüyor, der." [Taberanî]

"İyi kötü herkes Cehenneme girer. Yalnız mümine, serin ve selamet olur, İbrahim’e ateşin serin olduğu gibi. Allah, takva ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır." [İbni Mâce]

"Beni gören müslüman, Cehenneme girmez." [Taberânî]

"Beni rüyada gören, Cehenneme girmez." [İbni Asakir]

"Allahü teâlâ, beni sevene Cehennem ateşini haram kılar." [Ebu Nuaym]

"Allah korkusundan ağlayan, Cehenneme girmez." [Nesaî]

"Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan şüphesiz Cehenneme girecektir." [Hâkim]