197 Allah'a hüsnü zan etmeli

"Cennetinki hariç, her nimet yok olur. Cehenneminki hariç, her kaygı biter." [İbni Lâl]

"Allahü teâlâ, kıyamette buyurur ki: Dünyada bir gün beni hatırlayıp anan müslümanı, benden bir kerecik korkan müslümanı, Cehennemden çıkarın!" [Tirmizî]

"Oruç, Cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır." [Buharî]

"Kıyamette, biri, Cehenneme götürülürken, Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsnü zan ettim der. Allahü teâlâ da, Onu bırakın! Kulumu beni zannettiği gibi karşılarım, buyurur." [Beyhekî]

"Cehennemdeki insanların çoğu, zenginlerdir." [İ. Ahmed]

"Miraca çıktığım gece, Cehennemdekilerin çoğunun kadın olduğunu gördüm." [Tirmizî]

"Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok lanet ederler ve kocalarına karşı küfran-ı nimette bulunurlar." [Buharî]

"Bir şeyle canına kıyana, Cehennemde onunla azap edilir." [Buharî]

"Cehennemden en son çıkan, gıybetten tevbe edendir. Cehenneme ilk giren, gıybetten tevbe etmeden ölendir." [R. Nasıhin]]

"Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır." [Müslim]