198 Cehennemdeki en hafif azap

"Sayısız insan Cehenneme girer. Bana da şefaat izni verilir. Secdeye kapanıp şefaat isterim. O zaman; Kaldır başını, şefaatin kabul olundu, buyurulur." [Taberanî]

"Şefaat etmeye devam ederim ve şefaatim de kabul olunur. Ya Rabbi, Lailahe illallah Muhammedün Resulullah diyen herkese şefaatimi kabul et, derim. Böylece, zerre imanı olan hiç kimse Cehennemde kalmaz." [Deylemî]

"Cehennem ehlinin bir kısmı, ne ölür, ne azaptan kurtulur, ne de hayata kavuşur. Bir kısmı da, ölür kömür halini alır. O zaman şefaat izni çıkar. Onlar Cennet kıyılarına kadar getirilir. Cennet ehline: Bunları hayat ırmaklarında yıkayın, denir. Yıkandıktan sonra yeni bitmiş taze ot gibi hayat bulurlar." [Müslim, İbni Mâce, Darimî]

"Tevhid ehlinden bazıları günahları sebebiyle Cehenneme girince, puta tapanların onlara, Allah’a inanmanız size yarar sağlamadı, demeleri üzerine Allahü teâlâ gazap eder. İman ehlini Cehennemden çıkarıp hayat ırmağında yıkatır. Temiz halde Cennete girerler." [Ebu Nuaym]

"Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azâbı en hafif olanı, ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. Oysa o, hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azab gördüğünü zannetmez. Halbuki kendisi, cehennemliklerin azabı en hafif olanıdır." [Buharî]

"Cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular, diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki, öyle pis koku çıkarıyorsun? diye sorulunca: Ben din adamı idim. Bildiklerimi yapmazdım, der." [İ. Ahmed]