200 Cennet ehli

"Ancak Cennete giren rahata kavuşur." [İ. Ahmed]

"Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaratılıştan sürmeli, otuz veya otuz üç yaşında olarak gireceklerdir." [Tirmizî]

"Her kim cennete girerse nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez." [Müslim, Tirmizî]

"Cennet ehli hiçbir şeye pişmanlık duymaz. Yalnız, Allah’ı zikirsiz geçirdikleri vakitler için pişman olurlar." [Hâkim]

"Cennet ehli, hiç hastalanmaz ve yaşlanmaz; hiç üzülmez ve hep neşeli olur." [Müslim]

"Cennet ehlinin aralarında anlaşmazlık olmaz, gönülleri birdir." [Buharî]

"Cennete giren, bir ata bineyim, derse biner. Uçayım, derse uçar." [Tirmizî]

"Şu üç sebepten dolayı Arabı sevin: Ben Arabım. Kur’an Arapçadır ve Cennet ehlinin lisanı da Arapçadır." [Taberânî, Hâkim, İbni Asakir, Abdürrazzak]

"Cennette de âlime ihtiyaç olur. Cennet ehline; Ne arzunuz varsa isteyin, diye sorunca, ne isteyeceklerini şaşırıp âlimlere bakarlar. Âlimler de, Şunu isteyin, derler." [Deylemî]

"Kur’an okuyan, Cennet ehlinin reisidir." [Hakîm]

"Cennettekilerin çoğu fakirlerdir. Hor görülen fakirler Cennetliktir." [Buharî]

"Cennetteki sevinç sarayına, ancak çocukları sevindirenler girer." [İ. Adiy, İ. Neccar]