202 Sağlık ve afiyette bulunmak

"Sıhhat, müttekiye, zenginlikten hayırlıdır." [Müslim]

"İhlastan sonra, afiyetten iyisi yoktur. O halde Allah’tan afiyet isteyin!" [Nesaî]

"Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur." [Tirmizî]

"Beş şeyden önce, beş şeyin kıymetini bilin! İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zengin-liğin, meşguliyetten önce boş vaktin ve ölümden önce hayatın kıymetini biliniz." [Ebu Nuaym, Hâkim]

"En faziletli dua, af ve afiyet dilemektir." [Tirmizî]

"Duanın efdali, dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan, dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir." [Tirmizî]

"Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk dilerim." [Harâiti]

"Ya Rabbî, sıhhat, âfiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine razı olanlardan eyle!" [Taberanî]

"Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!" [Taberânî]

"Âfiyet on kısımdır; dokuzu helalden geçimini sağlamakta, biri de diğer şeylerdedir." [Deylemî]

"Oruç tutun, sıhhat bulun!" [İbni Mâce, Taberanî]

"Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helâki için kâfi gelirdi." [İ. Asakir]

"Afiyette olan, kıyamette, belaya maruz kalanlara verilen sevapların çokluğunu görünce, Keşke dünyada iken derilerimiz, makasla kesilseydi, diyeceklerdir." [Tirmizî]