203 Hastalık

"Her hastalığın başı, karnı fazla doldurmaktır." [İbni Sünnî]

"Hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir." [S. Ebediyye]

"Her derdin devası vardır. Yalnız ölüme çare yoktur" [Taberânî]

"Derdi veren Allah, devasını da vermiş, devasız dert yaratmamıştır. Yalnız ölüme çare yoktur." [Taberânî]

"Hastaya, canı çektiği şeyi yedirin." [İbni Mâce]

"Allahü teâlânın size haram ettiği şeylerde şifa yoktur." [Hâkim]

"Eceli gelmemiş bir hastayı ziyarete giden, yedi kere (Eselullahel azim, Rabbil Arşil azim en yeşfiyek) derse Allahü teâlâ onu bu hastalıktan afiyete kavuşturur." [Hâkim]

"Üç gün hasta yatan mümin, yeni doğmuş gibi günahtan temiz olur." [Ebuşşeyh]

"Vahşi hayvan gibi hastalanmamak ve üzülmemek mi  istiyorsunuz?" [Beyhekî]

"Hastalıktan dolayı sızlayan mümine hayret ederim. Eğer hastalıktaki mükâfatı bilseydi, ölüp, Allah'a kavuşuncaya kadar hasta kalmak isterdi." [Taberanî]

"Mümin, hastalanıp ibadet edemeyince, Allahü teâlâ, günahları yazan soldaki meleğe: Onun günahlarını yazma! emrini verir. Sevabları yazan sağdaki meleğe de: Ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevabların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu bu hâle ben getirdim, buyurur." [İbni Asakir]