204 Tedavi

  Rasulullah (s.a.v.) Efendimizden bazı tedavi yöntemleri:

"Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka, her hastalığı defeder, bela sadakayı geçemez, onun için sadaka vermekte acele edin." [Taberanî, Beyhekî]

"En iyi tedavilerden biri hacamattır." [Ebû Dâvud]

"Kuru üzüm, safra açar, balgamı söker, sinirleri kuvvetlendirir ve sıkıntıyı giderir." [Ebu Nuaym, Deylemî]

"Yemekten önce kavun karpuz yemek şifadır." [İ. Asakir]

"Zeytinyağı 70 derde devadır." [Ebu Nuaym, Deylemî]

"Zeytinyağı ile tedavi basura faydalıdır." [Taberanî]

"Çörek otuna devam edin. Zira onda ölümden başka her derde şifa vardır." [Ebu Nuaym]

"Sarmısak yiyin ve onunla tedavi olun. Çünkü o, 70 derde devadır. Eğer bana melek gelmeseydi, elbette ben de yerdim." [Deylemî, Tirmizî, Hâkim]

"Kabak, baş ağrısına iyidir. Mercimeğe 70 Peygamber duaetmiştir." [Nesaî, Müslim Taberanî, Deylemî, İ. Gazali]

"İnek sütü şifa, yağı ilaçtır." [Beyhekî]

"Lohusaya taze hurma, hastaya, bal gibi şifalı bir şeyyoktur." [Ebu Nuaym]

"Yemeklerin seyyidi et ve pirinçtir." [Tirmizî, Hâkim, Ebu Nuaym]

"Zemzem ve çörek otu her derde şifadır." [Deylemî]

"Kulağı çınlıyan beni hatırlasın, bana salevat-ı şerife getirsin. Sonra da: Beni hayırla anana Allah rahmet etsin! desin." [Müslim]