206 Çevreye zarar vermemeli

  Değerli okuyucularım, yeryüzünde çevre bilincinin gelişmesine ilk katkı dinimizden gelmiştir. Temizlikle, hayvan ve bitkilere zarar vermeme ve ağaç dikimi ile ilgili hadis-i şerifler bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dinimizde temizlik çok övülmüştür.

"Şüphesiz Allah, Tayyib’dir, güzel ve hoş olanı sever; Tahir’dir, temizliği sever; Kerîm’dir, keremi sever; Cevâd’dır, cömertliği sever." [Tirmizî]

"Mümin, yaptığı her işten sevap alır. Yoldaki bir şeyi kaldırsa, birisine yol tarif etse, sözünü anlatamayana yardım etse, birine keçisini sağarak yardım etse, sevap alır." [Ebu Ya’la]

"Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı Hakk bu davranışından memnun kalarak, ona mağfiret etti." [Buharî, Müslim, Muvatta, Tirmizî, Ebû davûd]

"... sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır." [Tirmizî]

Hayvanlara ve bitkilere zarar vermek yasaklanmıştır.

"Bir hayvanın ayağını veya yaş bir hurma ağacını kesenin yahut ortağına hıyanet edenin, kazandığı sevapların dörtte biri gider. Emirine isyan edenin ise sevaplarının tamamı gider." [Beyhekî]

Bitki dikimi ve yetiştirilmesi teşvik edilmiştir.

"Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur." [Tirmizî]

"Herhangi bir müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve eksilen şey, o ağacı diken için sadakadır" [Riyazü's Salihîn]

"Bir ağaçtan yenilen veya çalınan şeyler, o ağacı diken için sadaka olur." [Müslim]