207 "Her iyilik, sadakadır"

  Allahü Tealâ ayet-i kerimelerde buyurdu ki:

"İyilik etmekte, kötülüğü önlemekte birbirinizle yardımlaşın!" [Maide, 2]

"Günah işlemekte, zulümde, haddi aşmakta yardımlaşmayın!" [Maide, 2]

Yüzlerce Hadis-i şerifte ise iyilik ve yardım edilmesi, müminlerin sevindirilmesi teşvik edilirken günah, zulüm ve haram işlerden uzak durulması emredilmiştir.

"Her iyilik sadakadır." [Tirmizi]

"İyilik yapınca sevinen, kötülük yapınca üzülen mümindir." [Ebu Ya’la]

"İnsanların iyisi, insanlara iyilik eden kimsedir." [İ. Ahmed]

"Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik eden kimsedir." [Tirmizi]

"En iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenilen ve şerrinden emin olunandır. En kötünüz, kendisinden iyilik beklenilmeyen ve şerrinden emin olunmayandır. [Tirmizi]

"Layık olana da, olmayana da iyilik et! İyilik ettiğin kimse, buna layıksa ne iyi. Layık değilse, sen iyilik ehlinden olursun." [İbni Neccar]

"İnsan, kendine iyilik edene sevgi, kötülük edene de nefret duyacak şekilde yaratılmıştır." [Ebu Nuaym]

"İyilikler fenalıkları giderir." [Ebu Nuaym]]

"İyilik zâyi olmaz, kötülük unutulmaz, herkes ettiğini bulur. [Beyheki]