208 Bir mümini sevindirmek

"Farzlardan sonra en kıymetli amel, bir mümini sevindirmektir. [Taberani]

"Bir mümini sevindiren, beni sevindirmiş olur. [Ebuşşeyh]

"İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır. [Kudai]

"İki şey var ki, ondan daha iyisi yoktur: Allahü teâlâya iman ve Onun kullarına iyilik etmek, şefkatli olmak."  [İ.Askalani]

"A’mayı kırk adım götüren Cenneti hak eder " [Beyheki]

"Allahü teâlânın en sevdiği iş, elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak, bir mümini sevindirmektir." [Taberani]

"Kim, bir müslümanın sıkıntısını giderip, onu sevindirse, Allahü teâlâ, kıyamet- te en sıkıntılı anlarda, onu sıkıntılardan kurtarır." [Buhari]

"Kim bir mümini ferahlatırsa, Allahü teâlâ da kıyamette onu ferahlatır."  [İ.Mübarek]

"Kardeşinin sıkıntısını giderenin, Allahü teâlâ kıyamet sıkıntısını giderir. Bir müslümanı sevindireni, Allahü teâlâ kıyamette sevindirir." [Nesai]

"Bazı kimseler, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılmıştır. İhtiyaç sahipleri bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmaz."  [Taberani]

"Allahü teâlâ, bazılarına çok nimet vermiştir. Bu nimetleri dağıtırlarsa, nimetleri azalmaz artar, dağıtmazlarsa bunlardan alıp, başkalarına verir. [Taberani]

"Darda kalana kolaylık gösterene, Allah da dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim de bir müslümanın aybını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun aybını örter." [Müslim]