209 Yardım edenin yardımcısı Allah'tır

"Din kardeşine yardım edenin yardımcısı, Allahü teâlâdır." [Müslim]

"Kim, arkadaşının ihtiyacını görürse, Allahü teâlâ da onun ihtiyacını karşılar. [Taberani]

"Paranızı önce kendi ihtiyaçlarınıza, artarsa çoluk çocuğunu-zun ihtiyaçlarına sarf edin! Bundan da artarsa akrabalarınıza yardım edin!"  [Müslim]

"Duasının kabul, kederinin yok olmasını isteyen, darda kalanı ferahlandırsın! [İbni Ebiddünya]

"Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır." [Taberani]

"Senden yüz çeviren akrabana verilen sadaka daha faziletlidir." [Taberani]

"Bir müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır." [İbni Mace]

"Bir müslümana elbise veren, o elbiseden bir parça kalsa da, Allah’ın hıfzı emanında olur. [Hakim]

"Mümin, yaptığı her işten sevap alır. Yoldaki bir şeyi kaldırsa, birisine yol tarif etse, sözünü anlatamayana yardım etse, birine keçisini sağarak yardım etse, sevap alır. [Ebu Ya’la]

"Şu iki kişiye gıpta edilir: Bunlardan biri, ilmi ile amel eden ve başkalarına da öğreten, diğeri de, meşru yolda kazandığını, meşru yolda sarfeden." [Müslim]

"Allahü teâlânın en çok sevdiği kulu, O'nun nimetlerinin, kullarına ulaşmasına vasıta olandır." [Deylemi]

"Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene yardım edeni sever." [İbni Neccar]