210 Gece uyanınca

  Değerli okuyucularım, yazılarımın bundan sonraki bölümlerinde, hadis-i şeriflere dayanarak, bir Müslümanın 24 saatlik bir yaşam kesitinde yapması gereken eylemleri açıklayacağım.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz gece uyanınca aşağıdaki tesbihat, zikir ve duaları okuyanın bağışlanacağını ve her isteğine kavuşacağını bildirdi:

"Gece uyanınca,

Lâilahe illallahü vahdehü lâşerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr,

diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü teâlâ onun günahlarını bağışlar." [İbni Sünnî]

 

"Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her isteğine kavuşur:

Lâilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Sübhanallahi velham-dülillahi ve lâilahe illallahü vallahü ekber ve lâhavle ve lâkuv-vete illâ billah-il aliyyil azîm." [İslâm Ahlâkı]

 

"Uykudan uyanınca,

Allahümmağfirlî

diyenin duası kabul olur." [İ. Ebiddünya]

Değerli okuyucularım, gece uyanınca, yukarıda verilen bu istiğfar duası, yine yukarıda verilmiş bulunan tesbihatlar okunduktan sonra aşağıda verilen şekilde okunursa ölmüş ve sağ olan bütün mümin ve müslümanlar için de mağfiret dilenmiş olur:

Allahümmağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât